Pět kroků, které je třeba promyslet před zahájením stavby

Nejdůležitější jsou finance. Reálně promyslete finanční možnosti, udělejte si rozpočtový plán a začleňte i rozumnou rezervu. Počítejte s tím, že dojde k navýšení zhruba o 10 %.

Projekt a přípravné práce

Připravenost je základ úspěchu! Vyberte šikovného architekta či projektanta a nechte si zpracovat podrobnou projektovou dokumentaci. Chcete-li specifický dům (pasivní), oslovte osobu, která se tímto typem stavby zabývá.

Zjistěte si, zda splňujete podmínky pro samotné zahájení stavby, nechte si zpracovat dokumentaci k domu včetně inženýrských sítí.

Nezapomeňte na průzkum pronikání radonu do objektu, musíte znát základové podmínky v místě stavby: geologický průzkum, hladinu spodní vody.

Stavební povolení

Než zavítáte na úřad, předem se informujte, jaké všechny dokumenty musíte mít. Důležitý je doklad o vlastnictví pozemku, nejlépe ho zajistíte výpisem z katastru nemovitostí. Předložte ve třech kopiích i projektovou dokumentaci od autorizované osoby. Musí být vyřešený i přístup na pozemek a napojení na inženýrské sítě. V tuto chvíli je vybraná i dodavatelská firma. Při rekonstrukci staršího domu je podstatné, zda zasahujete do nosných konstrukcí domu (nutné je stavební povolení), či nikoliv (stačí ohlášení).

Výběr dodavatele

Dbejte na dobré reference, zjistěte si o firmě maximum informací, podívejte se na reálné stavby, prověřte, zda má dostatek zkušeností. Rozhodně využijte i služby právníka, který připraví návrh smlouvy ohledně stavby domu. „Důležité je zaměřit se na zajištění termínů a kvality dodání staveb, aby dodavatel nemohl stavbu prodlužovat a jednoduše měnit kvalitu používaných věcí. Dále doporučuji ohlídat si nastavení ceny, abychom nebyli překvapeni povinností platit tzv. vícepráce,“ vysvětluje odbornice Alice Kubíčková z LP Legal. Bez pojištění ani nezačínejte stavět či rekonstruovat. Pojistnou částku volte tak, aby odpovídala skutečné hodnotě všech věcí na stavbě.

Zabezpečení stavby

Rozestavěné domy jsou terčem zlodějů a je snadné se do nich vloupat. Oploťte proto pozemek, nenechávejte na stavbě drahé věci. „Alarmy jsou nenápadné a nejsou závislé na elektrické energii. Mohou vám na dálku dát okamžitě zprávu a zároveň zalarmovat bezpečnostní službu, která na místo vyšle hlídku,“ říká Martin Protiva ze společnosti Ekonomické stavby.

Pojistěte se

Nezačínejte stavět bez pojištění. Při uzavírání smlouvy se důkladně seznamte s tím, co se skrývá ve výlukách k pojištění nemovitostí. V případě rekonstrukce nezapomeňte pojistit i existující sousedící stavby: zahradní domky, studny, oplocení, bazén. Také myslete na pojištění odpovědnosti vlastníka budovy a pozemku. Připojištěním stavby chráníte především sami sebe! 

Zdroj: Novinky, Právo

© 2017 Search Real Estate s.r.o

Webdesign by Lewest.cz

Napište mi